986-689-552 / 618-716-297 Casa da Carballeira Turismo rural en La Estrada, Pontevedra, Galicia. casaruralgalicia.es info@casadacarballeira.es